Etnobotànica

Consta de l’espècie vegetal utilitzada específicament per l’home al llarg de la història amb finalitats medicinals, aromàtiques, culinàries i ornamentals

M12/M13 – Fruiters i hortalissa

Àrea destinada a la didàctica, conservació i recerca de la gran diversitat de varietats de fruiters i hortalissa cultivades tradicionalment a Balears i que actualment estan en regressió, degut a la introducció d’híbrids comercials més moderns, seleccionats per la seva alta producció. S’hi troben les principals varietats de cítrics cultivats a la Vall de

M12/M13 – Fruiters i hortalissa2021-07-20T09:10:53+00:00

M11 – Col·lecció de plantes medicinals i altres espècies al servei de l’home

La terra ha estat al llarg del temps una font de recursos vegetals per als seus pobladors. La interacció plantes-homes és molt comú en totes les cultures, i des de les primeres civilitzacions, l'home ha fet ús de la biodiversitat que ha tengut al seu abast per satisfer les seves necessitats més bàsiques: alimentar-se,

M11 – Col·lecció de plantes medicinals i altres espècies al servei de l’home2021-07-20T09:10:32+00:00

M10 – Zona ornamental

Parterre 1 Plantes resistents a la sequera. Poden emmagatzemar aigua en els seus teixits (fulles i tijes suculentes) o evitar l’evapotranspiració (fulles cobertes de ceres, de pèls, fulles enrodillades, etc). Els geòfits (rizomes, tubercles, bulbs) mantenen la part persistent de la planta protegida baix terra durant tot l’estiu evitant les èpoques de sequera. Parterres

M10 – Zona ornamental2021-07-20T09:10:14+00:00
Go to Top