La biblioteca del Jardí Botànic de Sóller es troba ubicada a l’Institut Botànic i està especialitzada en temes relacionats amb el món vegetal. Reuneix més de 900 llibres organitzats per unitats temàtiques: botànica general, flores del món, divulgació, agricultura, jardineria, ecologia, conservació, parcs nacionals i reserves, etnobotànica, vegetació i comunitats, etc. La biblioteca també reuneix publicacions periòdiques com revistes científiques o articles científics de temàtica botànica.

És bàsicament una biblioteca de recerca i està oberta a tots els membres col·laboradors de la Fundació que estiguin interessats en realitzar alguna consulta.