TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ IN SITU

Jugam un paper important en la conservació de la biodiversitat

El Jardí Botànic de Sóller juga un paper important en la conservació de la biodiversitat vegetal de les Illes Balears. En aquests moments és el major portador de dades, experiència i col·leccions de diversitat biològica de la flora vascular d’aquest arxipèlag mediterrani.

El principal objectiu en la conservació d’espècies vegetals és el manteniment de la viabilitat de les seves poblacions naturals. Per això s’apliquen tècniques de conservació in situ, és a dir, es treballa directament en els seus ecosistemes i hàbitats naturals. El Jardí Botànic de Sóller intervé en el maneig de les diferents poblacions naturals d’espècies que se troben en perill d’extinció, amb l’objectiu de que s’arribin a mantenir per sí mateixes en el seu ecosistema.

Per altra banda, els treballs de conservació duts a terme ex situ constitueixen l’eina més important per a la biodiversitat formant part integrada de l’estratègia general de conservació. Per això, el Jardí Botànic conta amb quatre col·leccions a destacar: les col·leccions de planta viva, el banc de llavors, l’herbari i les col·leccions iconogràfiques i bibliogràfiques.

TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ EX SITU

L’eina més important per a la biodiversitat

Aquesta estratègia de conservació integrada coordina les tècniques in situ-ex situ, i resulta especialment interessant per a la posada en funcionament dels Plans de Conservació de les espècies amenaçades de Balears.

Seguint les directrius d’aquesta metodologia, en el Jardí Botànic de Sóller s’han dut a terme diferents plans de conservació d’espècies de les Illes Balears amenaçades com són Ligusticum huteri, Medicago citrina, Limonium majoricum, Thymus herba-barona subsp. bivalens, Agrostis barceloi, Lavatera triloba subsp. pallescens, … Totes elles formen part d’un llistat de tàxons, les poblacions de les quals estan considerades en perill d’extinció segons el Llibre Vermell de les Espècies Vasculars de les Illes Balears.