MEMBRE VOLUNTARI

Avantatges:

  • Rebre una targeta acreditativa de Membre Voluntari
  • Una definició clara de les funcions i responsabilitats que comporten les activitats assignades
  • Rebre la formació necessària per dur a terme les tasques encomanades
  • Una assegurança d’accidents i possibles responsabilitats legals

Els membres hauran de signar un compromís de col·laboració voluntària.

Formulari d’inscripció