Col·leccions de planta viva

A les col·leccions de planta viva, l’àrea visitable pel públic, les plantes es troben distribuïdes en grups ecològics simulant l’hàbitat natural a on viuen les espècies. Aquestes col·leccions es poden dividir en dos grans grups:

  • Flora silvestre, on s’inclouen les flores baleàrica, macaronèsica i la flora d’altres illes de la Mediterrània o de les seves àrees continentals d’influència.
  • Flora relacionada amb l’activitat humana, que conté una col·lecció de plantes ornamentals per a jardins mediterranis, plantes medicinals i una reserva genètica de varietats tradicionals de fruiters i hortalisses de les Balears.

Amb aquesta col·lecció s’ha creat un espai de diversitat en el qual hi trobam més de 642 taxons de la flora baleàrica, 167 taxons de flora d’altres illes mediterrànies, 174 taxons de la flora canària, 218 taxons de flora medicinal i més de 137 varietats de fruiters.

Plànol