Conservació

Conservació de les espècies endèmiques, rares o en perill d’extinció de les Illes Balears, de la resta de les illes mediterrànies i de les seves àrees continentals d’influència.

Divulgació i educació

Divulgació i educació per a escolars i adults, amb col·leccions de plantes vives, exposicions, concursos de fotografia, conferències, publicacions monogràfiques i amb l’edició de material didàctic, com cartells, quadernets, etc.

 

Recerca i investigació

Recerca i investigació en biologia de la conservació, biologia reproductiva d’espècies silvestres, horticultura, jardineria, etc.