UNA AULA EN LA NATURA

El Jardí Botànic de Sóller (JBS) és una institució dedicada a la conservació de la flora mediterrània i especialment de la flora baleàrica.

Es duen a terme múltiples activitats de recerca i divulgació del coneixement relacionades amb els vegetals i amb el medi ambient.

Les activitats que s’ofereixen als centres escolars, tenen la finalitat de potenciar el coneixement i el respecte envers el nostre patrimoni vegetal, per contribuir a la seva conservació.

Programa educatiu 2023-2024

Condicions generals

 • INSCRIPCIONS: Cal concertar les visites amb anterioritat.
  Per telèfon: 971 63 40 14
  Per e-mail: educacio@sollernaturaiciencia.org

 • HORARI: Dimarts a divendres, 9 a 14h

 • DURADA DE LES ACTIVITATS: 1h -1’30h 

 • PREU: 2’50 € / alumne

 • Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS: 30 per grup / 60 per dia

Important

 

 • Imprescindible la presència de mestres o professors acompanyats. Aquests seran responsables de la disciplina del grup.
 • El desenvolupament de l’activitat pot ser modificat degut a les condicions meteorològiques.
 • No disposem d’una zona destinada al menjar, agrairem que els escolars respectin les plantes i les instal·lacions durant el berenar.

Activitats

 

2021-05-07T08:45:13+00:00

La discreta natura dels carrers de Sóller

 • Complementa la visita al Jardí: Aprofita la teva visita al Jardí Botànic de Sóller per conèixer el poble de Sóller amb aquest itinerari cultural.
 • Conèixer els vegetals del modernisme: Els més petits, fent servir material didàctic imprès, cercaran pels carrers del poble les formes vegetals que van inspirar al modernisme.
 • Itinerari disponible a Google maps: Seguint l’itinerari amb Google maps, els alumnes descobriran elements botànics presents en els carrers de Sóller i la seva història.
 • El modernisme i les plantes de Botànic: Les troballes dels carrers es relacionaran amb les plantes de les col·leccions del Jardí Botànic.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:22:34+00:00

Els éssers vius del Jardí

 • Estudi de la biodiversitat: En petits grups, els alumnes investigaran el món animal que amaga el Jardí i anotaran les observacions fetes sobre la interacció que hi ha entre els diferents essers vius.
 • Éssers vius dins l’ecosistema: Parlarem de les seves troballes i les relacionarem amb les plantes del botànic a partir d’un joc.
 • Múltiples formes de vida: Finalment parlarem del paper que tenen a l’ecosistema. Reflexionarem sobre la conservació de l’entorn i la mà de l’home en la seva destrucció.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:22:05+00:00

Els ecosistemes de les Illes Balears

 • Condicions ambientals: Treballant en petits grups a la col·lecció de Flora Balears, es descobriran les condicions ambientals que caracteritzen els diferents hàbitats i les seves plantes.
 • Factors biòtics i abiòtics: A partir de les observacions fetes, aprendrem sobre la relació entre els factors biòtics i abiòtics de l’ecosistema.
 • Hàbits de treball en equip: Es desenvoluparan hàbits de treball en equip, d’esforç i responsabilitat a la vegada que desperta la curiositat i observació cap al medi natural.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:23:55+00:00

L’evolució del Regne Vegetal

 • Els grans grups de plantes: Mitjançant un itinerari per les col·leccions de flora Balear del Botànic, els alumnes aniran coneixent els quatre grans grups de plantes terrestres i les seves característiques, a la vegada que les identificaran i classificaran.
 • Usar lupes i claus dicotòmiques: Els participants faran servir lupes i claus dicotòmiques.
 • Capacitat d’anàlisi i de interpretació: Durant l’activitat els alumnes aniran completant un dossier en el que podran anotar les observacions fetes.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:24:54+00:00

L’explorador del món vegetal

 • Parts de les plantes: Mitjançant itineraris pel Jardí, els alumnes podran diferenciar les parts de les plantes i les seves funcions mitjançant el joc i petits exercicis.
 • Classificar vegetals: A traves de l’observació de les estructures, els alumnes identificaran les característiques dels vegetals i els classificaran.
 • Treball en equip: Treballant en equip, augmentaran la riquesa dels seus intercanvis socials.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:49:50+00:00

La utilitat de les plantes

 • La utilitat de les plantes: Mitjançant jocs en petits grups, els infants descobriran plantes usades per l’obtenció de materials, medicaments, aliments, etc.
 • Un petit experiment: Amb tota la informació rebuda, en finalitzar la feina es planificarà un petit experiment adaptat a cada un dels nivells educatius.
 • Elements típics: Per acabar els infants podran conèixer una petita exposició d’elements típics de la nostra cultura, elaborats amb plantes presents a la nostra flora.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:50:23+00:00

El rebost del Jardí

 • Joc a l’Hort del Botànic: Mitjançant un joc a l’hort del Botànic, els infants aniran descobrint l’origen vegetal dels aliments.
 • Estructures de la planta: A partir de les troballes fetes coneixerem les estructures de la planta i aprofitarem per desxifrar les necessitats en el seu cultiu.
 • Una dieta saludable: Per acabar reflexionarem sobre la importància d’una dieta saludable.
 • Conservant varietats locals: Sembrarem llavors de varietats locals de temporada.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:50:59+00:00

Descobreix el món de les plantes

 • Llegirem un conte: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort.
 • Germinació de llavors: Es farà una pràctica de germinació de llavors, segons ens han explicat els protagonistes del conte.
 • Diversitat de vegetals: Per acabar els nins descobriran la diversitat de vegetals, mitjançant una visita per la col·lecció de fruiters i hortalissa.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2021-09-06T09:51:44+00:00

Un Jardí de sensacions

 • Circuit amb els infants: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort.
 • Interacció amb les plantes: S’aniran fent aturades on els infants podran interaccionar directament amb les plantes i elements de l’entorn, estimulant així els sentits.
 • Experiències viscudes: Al final de l’itinerari intercanviarem les experiències viscudes.
SOL·LICITAR ACTIVITAT
2020-01-09T07:32:29+00:00

Avaluació de la viabilitat de les llavors conservades al banc de llavors des de fa 20 anys (1990-2010)

Actualment són molts els bancs de germoplasma dedicats a la conservació de plantes silvestres; i tot ells requereixen, cada dia més, informació sobre els processos bàsics de conservació del germoplasma.
Amb aquest projecte, es pretén determinar la idoneïtat de les condicions de conservació del germoplasma mitjançant l’anàlisi de la viabilitat de les llavors. Es determinarà la capacitat germinativa de les llavors dels diferents tàxons conservats al banc de germoplasma des de fa 20 anys.
A l’actualitat, les llavors del banc de germoplasma conservades al Jardí Botànic de Sóller es preserven sota condicions de fred i sequedat. Per això, es fan servir cambres fredes que mantenen les llavors, però en aquestes condicions l’aigua es congela fent malbé la coberta de les llavors. Així, per evitar que la viabilitat del germoplasma quedi limitada d’aquesta manera, es fa servi gel de sílice amb un indicador de color abans de sotmetre-les a condicions fredes per reduir el contingut hídric de les llavors.
Aquestes condicions han sigut establertes per la comunitat de científics internacional, tot i que a dia d’avui encara hi ha controvèrsia i els paràmetres establerts com idonis van oscil·lant per poder garantir la viabilitat del germoplasma a llarg termini. Per això, creiem important el fet d’ajudar a perfilar aquests paràmetres i metodologies comuns entre els professionals de la conservació, i aportar així més informació sobre l’eficàcia de les condicions establertes per a la preservació en fred; alhora que testem si les condicions de conservació emprades fins al moment realment garantiran una bona capacitat germinativa en llavors antigues. El Jardí Botànic de Sóller oferirà un accés directe i actualitzat a la informació obtinguda a partir de l’experiència d’aquest treball exposant els resultats a congressos i publicacions científiques.
SOL·LICITAR ACTIVITAT