Educació

La discreta natura dels carrers de Sóller

2021-05-07T08:45:13+00:00

Complementa la visita al Jardí: Aprofita la teva visita al Jardí Botànic de Sóller per conèixer el poble de Sóller amb aquest itinerari cultural. Conèixer els vegetals del modernisme: Els més petits, fent servir material didàctic imprès, cercaran pels carrers del poble les formes vegetals que van inspirar al modernisme. Itinerari disponible a Google

Els éssers vius del Jardí

2021-09-06T09:22:34+00:00

Estudi de la biodiversitat: En petits grups, els alumnes investigaran el món animal que amaga el Jardí i anotaran les observacions fetes sobre la interacció que hi ha entre els diferents essers vius. Éssers vius dins l'ecosistema: Parlarem de les seves troballes i les relacionarem amb les plantes del botànic a partir d’un joc.

Els ecosistemes de les Illes Balears

2021-09-06T09:22:05+00:00

Condicions ambientals: Treballant en petits grups a la col·lecció de Flora Balears, es descobriran les condicions ambientals que caracteritzen els diferents hàbitats i les seves plantes. Factors biòtics i abiòtics: A partir de les observacions fetes, aprendrem sobre la relació entre els factors biòtics i abiòtics de l’ecosistema. Hàbits de treball en equip: Es

L’evolució del Regne Vegetal

2021-09-06T09:23:55+00:00

Els grans grups de plantes: Mitjançant un itinerari per les col·leccions de flora Balear del Botànic, els alumnes aniran coneixent els quatre grans grups de plantes terrestres i les seves característiques, a la vegada que les identificaran i classificaran. Usar lupes i claus dicotòmiques: Els participants faran servir lupes i claus dicotòmiques. Capacitat d'anàlisi

L’explorador del món vegetal

2021-09-06T09:24:54+00:00

Parts de les plantes: Mitjançant itineraris pel Jardí, els alumnes podran diferenciar les parts de les plantes i les seves funcions mitjançant el joc i petits exercicis. Classificar vegetals: A traves de l’observació de les estructures, els alumnes identificaran les característiques dels vegetals i els classificaran. Treball en equip: Treballant en equip, augmentaran la

La utilitat de les plantes

2021-09-06T09:49:50+00:00

La utilitat de les plantes: Mitjançant jocs en petits grups, els infants descobriran plantes usades per l’obtenció de materials, medicaments, aliments, etc. Un petit experiment: Amb tota la informació rebuda, en finalitzar la feina es planificarà un petit experiment adaptat a cada un dels nivells educatius. Elements típics: Per acabar els infants podran conèixer

El rebost del Jardí

2021-09-06T09:50:23+00:00

Joc a l'Hort del Botànic: Mitjançant un joc a l’hort del Botànic, els infants aniran descobrint l’origen vegetal dels aliments. Estructures de la planta: A partir de les troballes fetes coneixerem les estructures de la planta i aprofitarem per desxifrar les necessitats en el seu cultiu. Una dieta saludable: Per acabar reflexionarem sobre la

Descobreix el món de les plantes

2021-09-06T09:50:59+00:00

Llegirem un conte: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort. Germinació de llavors: Es farà una pràctica de germinació de llavors, segons ens han explicat els protagonistes del conte. Diversitat de vegetals: Per acabar els nins descobriran la diversitat de vegetals, mitjançant una visita per la

Un Jardí de sensacions

2021-09-06T09:51:44+00:00

Circuit amb els infants: Circuit amb els infants per les col·leccions de les plantes ornamentals, medicinals i a l’hort. Interacció amb les plantes: S’aniran fent aturades on els infants podran interaccionar directament amb les plantes i elements de l’entorn, estimulant així els sentits. Experiències viscudes: Al final de l’itinerari intercanviarem les experiències viscudes. SOL·LICITAR

Go to Top