Project Description

  • Estudi de la biodiversitat: En petits grups, els alumnes investigaran el món animal que amaga el Jardí i anotaran les observacions fetes sobre la interacció que hi ha entre els diferents essers vius.
  • Éssers vius dins l’ecosistema: Parlarem de les seves troballes i les relacionarem amb les plantes del botànic a partir d’un joc.
  • Múltiples formes de vida: Finalment parlarem del paper que tenen a l’ecosistema. Reflexionarem sobre la conservació de l’entorn i la mà de l’home en la seva destrucció.
SOL·LICITAR ACTIVITAT