Project Description

  • Els grans grups de plantes: Mitjançant un itinerari per les col·leccions de flora Balear del Botànic, els alumnes aniran coneixent els quatre grans grups de plantes terrestres i les seves característiques, a la vegada que les identificaran i classificaran.
  • Usar lupes i claus dicotòmiques: Els participants faran servir lupes i claus dicotòmiques.
  • Capacitat d’anàlisi i de interpretació: Durant l’activitat els alumnes aniran completant un dossier en el que podran anotar les observacions fetes.
SOL·LICITAR ACTIVITAT