Secundaria i Batxillerat

Descobreix la genètica a l’hort

2020-11-16T07:29:42+00:00

Coneixement dels experiments de Mendel: Treballarem en petits grups entre les col·leccions de l'hort. Els alumnes aniran coneixent els experiments de Mendel i la mecànica de la transmissió dels caràcters hereditaris. Experimentar amb l'ADN: Realitzarem un experiment per extreure ADN de material vegetal del Jardí. La biotecnologia: Reflexionarem sobre les aplicacions de la biotecnologia

L’evolució del Regne Vegetal

2020-11-12T07:59:52+00:00

Els grans grups de plantes: Mitjançant un itinerari per les col·leccions de flora Balear del Botànic, els alumnes aniran coneixent els quatre grans grups de plantes terrestres i les seves característiques, a la vegada que les identificaran i classificaran. Usar lupes i claus dicotòmiques: Els participants faran servir lupes i claus dicotòmiques. Capacitat d'anàlisi

Go to Top