Project Description

  • Condicions ambientals: Treballant en petits grups a la col·lecció de Flora Balears, es descobriran les condicions ambientals que caracteritzen els diferents hàbitats i les seves plantes.
  • Factors biòtics i abiòtics: A partir de les observacions fetes, aprendrem sobre la relació entre els factors biòtics i abiòtics de l’ecosistema.
  • Hàbits de treball en equip: Es desenvoluparan hàbits de treball en equip, d’esforç i responsabilitat a la vegada que desperta la curiositat i observació cap al medi natural.
SOL·LICITAR ACTIVITAT