El Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció (Decret 75/2005) és  un registre públic de caràcter administratiu de les espècies, subespècies o poblacions de flora i fauna de les nostres illes que requereixen mesures de conservació.

L’objectiu del Catàleg és recuperar o assegurar un estat de conservació favorable de les espècies, subespècies o poblacions a l’àmbit de les Illes Balears.