Targeta individual

70anual
 • Accés lliure i gratuït a la FJBS-MBCN.
 • Rebre informació sobre les activitats de la FJBS-MBCN
 • Participar a les activitats que es realitzin a la Fundació i, donat el cas, col·laborar amb la revista y publicacions pròpies de la Fundació
 • Assistir o col·laborar en tots els actes que celebri la FJBS-MBCN
 • Participar en les excursions i sortides
 • Formar part dels grups de treball
 • Gaudir de bonificacions en les activitats, material i publicacions de la FJBS-MBCN.
 • Beneficiar-se dels serveis comuns que la Fundació determini.
 • .
 • Donar-se de baixa lliurement.

Targeta familiar

100anual
 • Accés lliure i gratuït a la FJBS-MBCN.
 • Rebre informació sobre les activitats de la FJBS-MBCN
 • Participar a les activitats que es realitzin a la Fundació i, donat el cas, col·laborar amb la revista y publicacions pròpies
 • Assistir o col·laborar en tots els actes que celebri la FJBS-MBCN
 • Participar en les excursions i sortides
 • Formar part dels grups de treball
 • Gaudir de bonificacions en les activitats, material i publicacions de la FJBS-MBCN.
 • Beneficiar-se dels serveis comuns que la Fundació determini.
 • .
 • Donar-se de baixa lliurement.

Targeta reduïda

50anual
 • Accés lliure i gratuït a la FJBS-MBCN.
 • Rebre informació sobre les activitats de la FJBS-MBCN
 • Participar a les activitats que es realitzin a la Fundació i, donat el cas, col·laborar amb la revista y publicacions pròpies
 • Assistir o col·laborar en tots els actes que celebri la FJBS-MBCN
 • Participar en les excursions i sortides
 • Formar part dels grups de treball
 • Gaudir de bonificacions en les activitats, material i publicacions de la FJBS-MBCN.
 • Beneficiar-se dels serveis comuns que la Fundació determini.
 • Donar-se de baixa lliurement.

Membre Protector

150anual
 • Tots els propis del Membre Col·laborador de número i a més
 • Accés lliure i gratuït al JBS amb dos acompanyants.
 • Una visita guiada cada any amb un grup d’acompanyants no superior a 15.

Membre d’Honor

500anual
 • Tots els propis del Membre Protector i a més
 • Accés lliure i gratuït al JBS amb tres acompanyants.
 • Menció nominal al plafó de reconeixements.
 • Menció especial a la Memòria Anual.
 • Gratuïtat d’un exemplar de totes les publicacions del JBS.
 • Deducció del 25% de l’import de la donació a la quota de l’IRPF.

Empresa Benefactora

1000anual
 • Tots els propis del Membre d’Honor i a més
 • Accés lliure i gratuït al JBS amb cinc acompanyants.
 • Utilització del Jardí Botànic un cop cada any, per qualsevol acte social, publicitari o representatiu de l’empresa.
 • En funció de la disponibilitat, utilització de la sala multidisciplinar de l’Institut Botànic dos cops cada any, per realitzar tallers monogràfics, presentacions o Consells d’Administració.
 • Deducció del 35% de l’import de la donació a la quota de l’Impost sobre Societats.

Patrocinador d'un projecte

6000anual
 • Tots els propis de l’Empresa Benefactora i a més
 • Figurar com a patrocinador del projecte en qüestió, a nivell mediàtic.
 • Figurar com a patrocinador a les publicacions científiques, o de qualsevol altre tipus, que es derivin del projecte d’investigació o d’execució.

Si vol contribuir a la conservació de la Biodiversitat…

Faci’s Membre Patrocinador