Un herbari és una col·lecció de plantes dessecades, premsades i ordenades sistemàticament, mantingudes en condicions de baixa humitat i desinfecció per a la seva conservació. Aquestes plantes estan destinades a l’estudi i a la investigació de la botànica.

L’Herbari del Jardí Botànic de Sóller (HJBS) està organitzat segons les seccions sistemàtiques de pteridòfits, gimnospermes, dicotiledònies i monocotiledònies d’acord amb BRUMMITT, 1992 Vascular Plant Families and Genera. Dins cada grup, els plecs estan ordenats per ordre alfabètic de famílies, gèneres i espècies.

L’Herbari s’ubica a l’Institut Botànic, en unes instal·lacions que garanteixen la seva conservació. Els plecs es mantenen a una humitat relativa del 55-60% i a una temperatura de 21ºC, en armaris compactes. Tots els espècimens de les col·leccions, es congelen durant un mínim de 48 hores abans d’entrar dins la sala de l’herbari per evitar infeccions. L’herbari disposa de control de plagues mitjançant trampes de feromones per les diferents espècies potencialment nocives.

La col·lecció principal contempla bàsicament la flora de les Illes Balears i és el resultat d’herboritzacions realitzades pel personal del Jardí Botànic com a conseqüència de la seva activitat laboral i de recerca. A més, aquesta col·lecció es veu enriquida amb els herbaris personals i col·laboracions especials de Jeroni Orell, Maria Mayol, Maurici Mus, Josep A. Rosselló, Gabriel Bibiloni, Guillem Alomar, Antoni Rebassa, Joan Mayol i Jean-Paul Dagnac.

A més de la Col·lecció general, es conserven altres col·leccions històriques com l’herbari del Pare F. Bonafè , l’herbari del Germà Bianor i el del naturalista menorquí Antoni Pons i Guerau de Arellano. Les dades d’aquestes col·leccions es poden consultar a la base de dades Global Biodiversity Information Facility.

En aquests moments tot l’Herbari s’està informatitzant amb el programa ELYSIA, una aplicació en MS-Access per a la gestió d’herbaris. És l’aplicació standard de la AHIM (Associació d’Herbaris Ibero Macaronèsics) a la qual el Jardí Botànic de Sóller pertany.

Ús i préstecs

L’herbari es pot visitar per científics acreditats fent una sol·licitud per escrit. L’accés a les col·leccions BONAFÈ i BIANOR requereix l’assistència del personal de l’Herbari. El visitant ha de signar el full de visita anotant les dades de l’usuari, la data i el material consultat. Els préstecs es realitzen només a institucions botàniques reconegudes. Per a fer una sol·licitud s’ha d’enviar una carta o correu electrònic amb el nom de la Institució, l’investigador principal que revisarà el material, l’adreça completa, el correu electrònic, el llistat de material que sol·licita i el motiu de la sol·licitud a més de la data i la signatura.

Les col·leccions històriques no es deixen en préstec tot i que es poden sol·licitar fotografies de plecs.