Project Description

  • La utilitat de les plantes: Mitjançant jocs en petits grups, els infants descobriran plantes usades per l’obtenció de materials, medicaments, aliments, etc.
  • Un petit experiment: Amb tota la informació rebuda, en finalitzar la feina es planificarà un petit experiment adaptat a cada un dels nivells educatius.
  • Elements típics: Per acabar els infants podran conèixer una petita exposició d’elements típics de la nostra cultura, elaborats amb plantes presents a la nostra flora.
SOL·LICITAR ACTIVITAT