UNA AULA EN LA NATURA

El Jardí Botànic de Sóller (JBS) és una institució dedicada a la conservació de la flora mediterrània i especialment de la flora baleàrica.

Es duen a terme múltiples activitats de recerca i divulgació del coneixement relacionades amb els vegetals i amb el medi ambient.

Les activitats que s’ofereixen als centres escolars, tenen la finalitat de potenciar el coneixement i el respecte envers el nostre patrimoni vegetal, per contribuir a la seva conservació.

Programa educatiu 2023-2024

Condicions generals

 • INSCRIPCIONS: Cal concertar les visites amb anterioritat.
  Per telèfon: 971 63 40 14
  Per e-mail: educacio@sollernaturaiciencia.org

 • HORARI: Dimarts a divendres, 9 a 14h

 • DURADA DE LES ACTIVITATS: 1h -1’30h 

 • PREU: 2’50 € / alumne

 • Nº MÀXIM DE PARTICIPANTS: 30 per grup / 60 per dia

Important

 

 • Imprescindible la presència de mestres o professors acompanyats. Aquests seran responsables de la disciplina del grup.
 • El desenvolupament de l’activitat pot ser modificat degut a les condicions meteorològiques.
 • No disposem d’una zona destinada al menjar, agrairem que els escolars respectin les plantes i les instal·lacions durant el berenar.

Activitats

 

2020-12-18T10:41:57+00:00

Projecte de catalogació del patrimoni documental de Llorenç Garcias i Font

Aquest projecte de catalogació neix com a necessitat de crear una base científica entorn a les aportacions i publicacions del botànic i farmacèutic artanenc Llorenç Garcias i Font. La finalitat d’aquest treball no és tan sols la d’inventariar el treball desenvolupat per Llorenç, sinó també la d’incloure’l com a suport científic per a les properes publicacions de la col·lecció “La Ciència a les Illes Balears” (UIB). A més, es preveu que el Jardí Botànic de Sóller publiqui un quadern en la seva memòria i a modes dels ja publicats com són els d’Anthony Bonner o del Pare Francesc Bonafé Barceló.

El patrimoni documental de Llorenç Garcias i Font es conserva ordenat i net gràcies a les atencions del seu propietari Joan Garcies i Truyols, qui ho ha conservat tal i com el seu avi ho classificà. Hi ha uns 1.500 documents a inventariar. Entre ells trobam les següents seccions:
 1. Correspondència (C): cartes conservades. Aquest apartat inclou la creació d’una xarxa de contactes entre científics a nivell nacional (intel·lectuals de Barcelona i Mallorca) i internacional i on queda manifesta una actitud col·laboracionista i revisionista. Corresponen a aquest apartat les següents subseccions: Història Natural, Arqueologia, Política Lingüística, Bibliografia i Personal.
 2. Quaderns de campanya o científics (QC): anotacions sobre troballes botàniques i zoològiques (taxonomia). Destaca el treball d’observació en l’evolució de la natura a Mallorca.
 3. Publicacions.
 4. Papers personals (D, diversos): contractes, factures, carnets, diplomes.
2020-12-18T10:43:30+00:00

PHOENIX 2014

Cultiu de plantes amenaçades a España en els Jardins Botànics

El projecte PHOENIX-2014 és un Programa Nacional de cultiu ex situ d’ espècies de plantes amenaçades, optimitzant les instal·lacions i els equips humans dels diferents Jardins Botànics del nostre país i altres centres de conservació vegetal de l’Associació Iberomacaronèsica de Jardins Botànics (AIJMB). El projecte pretén assentar les bases per a conrear i exhibir en els Jardins Botànics una representació de les plantes espanyoles més amenaçades. Aquestes bases haurien de ser el punt de partida per a futurs estudis que arribin a incorporar totes les espècies del nostre país. D’aquesta forma es contribuirà a que el Govern espanyol compleixi una part dels compromisos adquirits per les iniciatives nacionals i internacionals en el camp de la conservació vegetal.
El projecte PHOENIX-2014 persegueix tres objectius principals:
 1. Desenvolupar els protocols de germinació i cultiu de les espècies més amenaçades de la flora espanyola en els vivers dels Jardins Botànics de l’AIMJB.
 2. Conèixer el moment de desenvolupament de la planta més adequat per a introduir amb èxit les espècies en el seu hàbitat natural.
 3. Exposar una mostra de les espècies seleccionades en les col·leccions de cada Jardí Botànic i desenvolupar un pla de divulgació per a donar a conèixer a la societat les nostres plantes amenaçades i contribuir a crear una consciència social sobre el problema creixent de la pèrdua de biodiversitat.
Els 16 membres participants en aquest projecte són: Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Madrid, Jardí Botànic de Barcelona, Jardí Botànic Marimurtra (Blanes, Gerona), Jardí Botànic de Sóller (Mallorca), Jardín Botánico Atlántico (Gijón, Asturias), Jardín Botánico de Valencia, Real Jardín Botánico Juan Carlos I (Alcalá de Henares, Madrid), Real Jardín Botánico de Madrid, Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, Jardín Botánico Universitario de Sierra Nevada (Granada), Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Albacete), Jardín Botánico de Iturraran (Guipúzcoa), Jardín Botánico Histórico La Concepción (Málaga), Jardín Botánico de Córdoba, Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo (Gran Canaria) y la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía a través de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.
SOL·LICITAR ACTIVITAT