Project Description

Aquest projecte de catalogació neix com a necessitat de crear una base científica entorn a les aportacions i publicacions del botànic i farmacèutic artanenc Llorenç Garcias i Font. La finalitat d’aquest treball no és tan sols la d’inventariar el treball desenvolupat per Llorenç, sinó també la d’incloure’l com a suport científic per a les properes publicacions de la col·lecció “La Ciència a les Illes Balears” (UIB). A més, es preveu que el Jardí Botànic de Sóller publiqui un quadern en la seva memòria i a modes dels ja publicats com són els d’Anthony Bonner o del Pare Francesc Bonafé Barceló.

El patrimoni documental de Llorenç Garcias i Font es conserva ordenat i net gràcies a les atencions del seu propietari Joan Garcies i Truyols, qui ho ha conservat tal i com el seu avi ho classificà. Hi ha uns 1.500 documents a inventariar. Entre ells trobam les següents seccions:
  1. Correspondència (C): cartes conservades. Aquest apartat inclou la creació d’una xarxa de contactes entre científics a nivell nacional (intel·lectuals de Barcelona i Mallorca) i internacional i on queda manifesta una actitud col·laboracionista i revisionista. Corresponen a aquest apartat les següents subseccions: Història Natural, Arqueologia, Política Lingüística, Bibliografia i Personal.
  2. Quaderns de campanya o científics (QC): anotacions sobre troballes botàniques i zoològiques (taxonomia). Destaca el treball d’observació en l’evolució de la natura a Mallorca.
  3. Publicacions.
  4. Papers personals (D, diversos): contractes, factures, carnets, diplomes.