La abellera és de les orquídies que floreix més tard a la primavera, i de les més grans que hi ha a les illes, juntament amb Himantoglossum robertianum. La trobem a la meitat sud d’Europa, i al voltant del mediterrani. Ophrys apifera, a diferencia de les altres espècies del gènere, prescindeix de la pol·linització creuada i realitza l’autopol·linització deixant que el sac pol·línic caigui sobre l’estigma. Tot i que l’estratègia d’aquesta orquídia produeix descendència clons del progenitor, sembla que aquest és el mètode més fiable ja que l’ha convertit possiblement en l’espècie del gènere de distribució més àmplia.