La terra ha estat al llarg del temps una font de recursos vegetals per als seus pobladors. La interacció plantes-homes és molt comú en totes les cultures, i des de les primeres civilitzacions, l’home ha fet ús de la biodiversitat que ha tengut al seu abast per satisfer les seves necessitats més bàsiques: alimentar-se, curar malalties, fabricar utensilis, o inclús utilitzar-les en rituals religiosos, màgics o de bruixeria.

Per això, en aquesta àrea hi tenen cabuda espècies provinents dels més variats llocs del món, la majoria mediterrànies o de regions amb clima mediterrani. Moltes d’elles tenen els principis actius indispensables per a la fabricació dels medicaments actuals, altres formen part de la nostra cultura popular perquè han estat utilitzades pels nostres avantpassats com a remei pels seus mals.
 
La vida de l’home depèn de les plantes. Cada espècie té el seu valor, totes són singulars, úniques. Unes ens són útils ara, altres ho poden ser en el futur.