El garballó és l’única palmera autòctona de la nostra flora. Aquesta palmera, és originària del mediterrani occidental i a les Illes Balears la trobem distribuïda de forma erràtica a llocs oberts i secs del litoral de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Aquesta espècie és coneguda per les seves fulles palmades, utilitzades tradicionalment per fer graneres i per trenar una cinta anomenada llatra, que una vegada cosida en espiral, és utilitzada per fabricar capells, cistelles, beaces i una llarga llista d’utensilis. Els seus petits fruits, han estat consumits al llarg dels anys degut a les seves propietats medicinals i les seves tiges tendres per acompanyar ensalades. Cal tenir en copte, que a les Balears, aquesta és una espècie protegida pel Catàleg Balear i que la seva recol·lecció amb finalitats comercials requereix autorització obligatòria.