Si alguna planta silvestre ens fa pensar amb l’hivern i el fred, especialment perquè ens recorda a les festes de nadal, és el cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus).

Aquest petit arbust habita principalment zones forestals amb elevada humitat com els alzinars, però també a màquies, garrigues i pinars de la mediterrània. Es fàcil de reconèixer degut als seus cladodis, tiges aplanades que recorden a fulles, sobre els quals es desenvolupen les flors al llarg de la primavera i l’estiu i els vermells fruits a la tardor i l’hivern.

Es tracta d’una espècie protegida pel catàleg balear d’espècies amenaçades, catalogada com especial protecció per evitar la seva recol·lecció amb finalitats comercials. Degut al seu ús simbòlic i decoratiu durant aquestes dates les poblacions es poden veure amenaçades, just coincidint amb la seva fructificació podent afectar al reservori de llavors natural.