Col·lecció de flora de les illes del Mediterrani i de les seves àrees continentals d’influència amb fortes afinitats florístiques. Els països circum-mediterranis acullen unes 25.000 espècies, quasi la dècima part de la flora vascular mundial; el 63% de les quals són endèmiques. Dels principals sistemes insulars del mediterrani, al voltant dels 10% de les espècies són endèmiques, a vegades exclusives d’una sola illa o fins i tot moltes vegades exclusives de poblacions microareals amb un petit nombre d’individus. Les majors illes del Mediterrani (Mallorca, Còrcega, Sardenya, Sicília, Creta i Xipre) conserven una flora de mitjans del Terciari rica en endemismes. Aquestes plantes ben adaptades en el seu medi natural poden sobreviure si no se manipula el seu hàbitat. La recerca sobre la diversitat de la flora mediterrània, la seva biologia reproductiva, demografia i el seu cultiu, són disciplines necessàries per a conèixer millor com podem protegir-la.