Les orquídies són un grup de plantes herbàcies que es caracteritzen per la complexitat de les seves flors de simetria bilateral, especialment adaptades a la pol·linització per insectes (les mediterrànies), aus o ratapinyades. Les estratègies que presenten per atreure als insectes i fins i tot enganar-los són dignes d’una acurada evolució. Al mediterrani habiten principalment a garrigues i clarianes de boscos i a les Illes Balears comptem amb més de 40 espècies, totes elles protegides per llei. D’entre les orquídies mediterrànies, el grup d’Ophrys fusca n’és un dels més complexes amb gran variabilitat en les formes i colors del label i els mirallets. Amb una floració ben primerenca, en alguns casos floreixen en ple hivern, tenen els tèpals d’un verd brillant que contrasta amb el característic label obscur del grup, un label de color marró fosc amb dues taques blavoses a la base (mirallets) i a vegades una línia groguenca que perfila el seu contorn. El grup es distribueix pel mediterrani més occidental i nord d’Àfrica i se’n diferencien més de 4 subespècies o espècies segons l’autor.