22 FEBRER | 18’30 A 19’30H

Conferència: “L’ESTEPA JOANA (HYPERICUM BALEARICUM L.), AMENAÇADA PEL CANVI GLOBAL?” a càrrec del Dr. Marc Carriquí Alcover

El Dr. Marc Carriquí Alcover, ens oferirà una conferència titulada “L’estepa Joana (Hypericum balearicum L.), amenaçada pel canvi global?”.

La conca mediterrània és un punt calent de biodiversitat amb una elevada endemicitat i una de les regions planetàries més afectades pel canvi global. Per tal de pal·liar els problemes derivats del canvi global i conservar la biodiversitat, és clau que primer s’identifiqui quin és l’impacte de cadascuna de les principals amenaces actuals sobre les espècies dels ecosistemes mediterranis, entre les quals es troben el canvi climàtic, la sequera o el canvi d’usos del territori. En aquesta conferència, Marc Carriquí, investigador de la Universitat de les Illes Balears, presentarà els resultat sobre les possibles amenaces del canvi global per a la conservació de l’estepa joana (Hypericum balearicum L.), una espècie emblemàtica de les Illes Balears.

L’estepa joana és un endemisme de les Illes Balears, present principalment a la Serra de Tramuntana. Malgrat la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura considera que el seu estat de conservació és de ‘preocupació menor’, es desconeix l’estat actual de les seves poblacions i els factors potencials que amenacen a la seva estabilitat. A més, segons observacions preliminars, l’espècie sembla presentar problemes de reclutament juvenil a la natura, cosa que implicaria un envelliment progressiu que al llarg termini podria conduir a la desaparició total. En aquesta conferència s’avaluarà l’impacte del canvi climàtic, la sequera i la depredació per part d’herbívors ungulats sobre la demografia i la capacitat de regeneració natural de les poblacions de H. balearicum.

El Dr. Marc Carriquí és un investigador fonamental en ecofisiologia vegetal, amb un especial interès en l’estructura i funció de les plantes des d’una perspectiva de la biodiversitat i l’evolució. La seva investigació se centra en com el CO2 difon dins dels òrgans fotosintètics, com les plantes transporten i utilitzen l’aigua i quins són els llindars fisiològics de les plantes sota estrès ambiental. El Dr. Carriquí va defensar la seva tesi doctoral a la Universitat de les Illes Balears (UIB) el juliol de 2019. Després, ha continuat la seva carrera investigadora a la Universitat de Tasmània (UTAS, Austràlia), a l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) de Madrid, i actualment és investigador Vicenç Mut del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (PlantMedUIB) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

No cal inscripció prèvia.