PLANTA DEL MES DE GENER 2024. Salvia rosmarinus

Ca: Romaní

Es: Romero

Tal vegada la novetat que cal comentar per una espècie tan coneguda com és el romaní, sigui el seu canvi de nom científic que es va dur a terme fa un parell d’anys, quan el 2015, un grup de científics van estudiar el seu ADN i dos anys més tard publicaren l’estudi definitiu que demostrava que s’havia de canviar el nom a un total de 15 espècies i passar-les al gènere Salvia. Igualment, Rosmarinus tomentosus ara s’anomena Salvia granatensis i R. eriocalyx ara és Salvia jordanii entre altres canvis que afecten quatre gèneres més d’espècies que han passat a ser del gènere Salvia. És una llàstima haver de canviar el nom a una planta tan popular com el romaní, però és important tenir en compte els avanços científics i formar part del progrés de la ciència dins la societat. En qualsevol cas, el nom popular continuarà essent el de tota la vida, romaní.

Nom científic: Salvia rosmarinus Spenn.

Sinònims: Rosmarinus officinalis L.

Família: Lamiaceae

Distribució: Mediterrani

Categoria IUCN:

Fenologia: floreix tot l’any

Hàbitat: sòls arenosos de sistemes dunars, vegetació de muntanya, zones d’ullastrars i garrigues, pinars, timonedes…

Jardineria: tant pels seus usos culinaris com per l’excel·lent producció de nèctar, pels seus usos medicinals, en jardineria, i fins i tot en màgia i supersticions, el romaní és una de les espècies més plantades en els nostres horts i jardins. La podem emprar com arbust solitari, formant bardisses, o en el cas de les formes que tenen les branques penjant, cobrint marges i parets. És una espècie que resisteix la sequera i emblemàtica per excel·lència del clima mediterrani.