Un banc de germoplasma vegetal, és una col·lecció de material viu, en forma de llavors, espores, teixits, ADN, pol·len, o qualsevol identitat que podria servir per a reproduir una planta. La col·lecció es manté emmagatzemada en condicions especials per assegurar la seva supervivència durant llargs períodes de temps.

El Banc de Germoplasma Vegetal del JBS (BGVIB), es va crear l’any 1989 com a instrument fonamental per a la conservació ex situ de la flora Balear i la creació del futur Jardí Botànic de Sóller que obriria les seves portes tres anys més tard.

 

L’objectiu del BGVIB és la conservació a llarg termini, de les espècies endèmiques, rares i amenaçades de la nostra flora per a protegir-les i alhora estudiar-les, documentar-les i fer-les accessibles tant per a recerca com per a tasques de conservació in situ.

Es conserven actualment dues importants col·leccions: la de llavors flora silvestre de les Illes Balears, que al mateix temps recull altres taxons d’interès biogeogràfic i etnobotànic del Mediterrani; i la col·lecció de llavors de varietats tradicionals de les Illes Balears.

Tècnicament, l’avantatge més important del banc de llavors per a la preservació de les espècies, és sens dubte el poc espai que ocupen aquestes, front a l’espai que necessitaríem per preservar-les en forma de plantes vives. Cada llavor, té una constitució genètica diferent i, per tant, una única mostra de llavors pot emmagatzemar un variat i extens patrimoni genètic de l’espècie en qüestió. Hem de pensar que cada llavor emmagatzemada és un individu potencial.

Procés de conservació

En el context nacional, el BGVIB va ser el quart quan es va constituir, i forma part de la «Red Española de Bancos de Germoplasma de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos» (REDBAG), en el si de la secció espanyola de l’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB).

En el context internacional el BGVIB és també membre fundador de la Xarxa Europea per a la Conservació de llavors d’espècies silvestres, ENSCONET,una xarxa coordinada pel Millennium Seed Bank del Jardí Botànic de Kew, Londres.

Tot això ens convida a reflexionar sobre la importància que tenen aquests centres ja que d’ells depèn moltes vegades la conservació o desaparició de moltes espècies amenaçades.

Anualment elaboram un catàleg de llavors que oferim als jardins botànics de tot el món, amb la intenció d’establir un intercanvi lliure i gratuït. Aquest catàleg, anomenat Index Seminum, l’oferim conjuntament amb les institucions que formen part de la AIMJB.

index seminum