Project Description

  • Coneixement dels experiments de Mendel: Treballarem en petits grups entre les col·leccions de l’hort. Els alumnes aniran coneixent els experiments de Mendel i la mecànica de la transmissió dels caràcters hereditaris.
  • Experimentar amb l’ADN: Realitzarem un experiment per extreure ADN de material vegetal del Jardí.
  • La biotecnologia: Reflexionarem sobre les aplicacions de la biotecnologia i sobre la bioètica.
SOL·LICITAR ACTIVITAT