Descripción del proyecto

Hojas desplegables que incluyen los siguientes puntos: (disponibles en papel en el Jardín)

  • Les plantes.
  • Tiges i arrels.
  • La fulla.
  • La flor.
  • Els fruits i les llavors.
  • Molses, equisets i falgueres.
  • Gimnospermes.
  • Angiospermes.